Een auto verkopen waarvan de eigenaar overleden is

07 May 2021
Olivier Duquesne

Wie na een overlijden een of meerdere auto’s erft (collectiewagens of dagelijks vervoer) mag die verkopen zodra de successie geregeld is. Je moet echter wel opletten voor een paar subtiele details.

Na een sterfgeval maken de voertuigen van de overledene deel uit van de successie. De nummerplaat kan – op voorwaarde dat die van het Europese type met 7 karakters is – worden overgenomen door de nieuwe eigenaar als die de overlevende echtgenoot, wettelijk samenwonende of een van de kinderen is. Er is een overdrachtsprocedure bij de DIV via de verzekeraar of de makelaar (het verzekeringsvignet is verplicht op het transferformulier). Het verzekeringscontract moet namelijk worden aangepast en mag niet meer de naam van de overleden klant dragen. Het is niet mogelijk om een nummerplaat met een oud formaat over te dragen. Die moet dus worden geschrapt voor de wagen opnieuw kan worden ingeschreven. Verlies niet uit het oog dat er mogelijk successierechten moeten worden betaald. Dit zijn de percentages, tarieven en uitzonderingen afhankelijk van het gewest en de verwantschap.

Verkoop na overlijden

Indien geen enkele erfgenaam bezit wil nemen van het voertuig is het mogelijk om de wagen te verkopen nadat de successie geregistreerd is. De inschrijving moet absoluut zo snel mogelijk worden geschrapt, ten laatste 4 maand na het overlijden. Vervolgens kan de erfgenaam – of een van de erfgenamen die in de successie is aangeduid – overgaan tot de verkoop ervan. De koper kan om alle twijfel weg te nemen een uittreksel opvragen van het overlijdensattest of een notariële akte en hij of zij kan de handtekening eisen van alle erfgenamen. Zodra de successie geregistreerd is, geldt geen wachttijd meer voor mag worden verkocht. De opbrengst van de verkoop moet vervolgens de eventuele verdeelovereenkomst respecteren tussen de erfgenamen, soms met behulp van een notaris. De erfgenamen kunnen ook onderling overeenkomen dat een van hen de wagen krijgt. Die laatste zal dan eventueel de andere erfgenamen vergoeden volgens een onderlinge overeenkomst. De specialisten van ByeBye Car kennen de stappen die je moet ondernemen in het kader van deze bijzondere soort verkoop.

Alles over het erven van een auto of een voertuigcollectie.